Det skal du vide, når du lejer din bolig ud gennem Airbnb

af Catharina den

Har du overvejet at leje din bolig ud gennem Airbnb? Flere og flere får øjnene for, at der kan være økonomiske fordele forbundet med at leje sin bolig ud gennem udlejningsfirmaet Airbnb. Der er dog en række forhold, der er vigtige at være opmærksom på, inden du lejer din bolig ud til gæster fra nær og fjern. Nogle af disse forhold kan du blive klogere på i denne artikel.

Forskel på at eje eller leje

Hvis du er ejer af den bolig, du lejer ud gennem Airbnb, er lejeindtægten skattefri, så længe beløbet ikke overstiger 1,33 procent af ejendomsværdien. Dette tæller dog mindst 24.000 kroner om året. Overstiger beløbet disse tal, skal du betale skat af dine lejeindtægter. Dette gælder uanset, om det er hele boligen eller bare et værelse, du lejer ud.

Hvis du derimod lejer en bolig ud, som du ikke selv ejer, er genvinsten skattefri, såfremt den ikke overstiger to tredjedele af den årlige husleje.

Du fastsætter lejeprisen

Tidligere skulle man som Airbnb-udlejer være opmærksom på reglerne for fastsættelse af huslejen i henhold til lejeloven, men med den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2016, bestemmer du selv, hvad du vil opkræve i leje for din bolig. Det betyder, at kortidslejere ikke kan stille krav om, hvor meget det må koste at leje din bolig eller få behandlet en klage i kommunens beboerklage- og huslejenævn.

Må du overhovedet udleje boligen

Mens husejere i udgangspunktet frit kan invitere gæster indenfor, skal personer, som lejer eller bor i andelsboliger imidlertid tjekke reglerne for udleje af bolig en ekstra gang. Bor du til leje eller i en andelslejlighed, kræver det skriftlig samtykke fra din udlejer eller andelsforening, før du må leje boligen ud.

Især i andelsforeninger er det meget brugt, at der i vedtægterne står skrevet, at man ikke må leje sin andelslejlighed ud. Derudover bør man sørge for, at udlejningen ikke bliver så omfattende, at den får karakter af erhvervsmæssig udlejning, hvilket kan være i strid med lejelovens regler og i værste tilfælde betyde, at lejekontrakten kan blive ophævet (kilde: MONEYBANKER.com/dk/).

Airbnb dækker ikke for dine tab

Får du som udlejer stjålet eksempelvis kontakter, smykker eller sjældne kunstværker, er det meget vigtigt, at du er bekendt med, at Airbnb ikke dækker for dine tab. Som udlejer er du imidlertid gennem Airbnb dækket af en såkaldt værtsgaranti på op til fem millioner, men denne indeholder en del begrænsninger. Værtsgarantien giver dig erstatning, hvis din gæst ødelægger eller stjæler dine ting, men Airbnb kræver dog imidlertid, at du først forsøger at få gæsten til at erstatte, inden du kan få værtsgarantien udbetalt, hvilket således kan blive en lang proces. Det er heller ikke alt, du kan få erstattet. Blandt andet er cykler ikke omfattet af garantien.

Du bør derfor tjekke, hvordan din forsikring dækker dig, eller også er en mulighed at skaffe værdierne helt af vejen, inden du får gæster.

Få inspiration til arrangementer som kan udbygge dine ekspertiser her.

Written by: Catharina

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *